Magia w XXI wieku

Witajcie w pierwszym wpisie kampanii!

Wpis ten jest czysto organizacyjny.

Pierwsze wpisy w kampanii będą zawierały jedynie wydarzenia – bez mechaniki.

Następne kilka wpisów będzie zawierało przynajmniej elementy procesu tworzenia przygody, aby każdy mógł zapoznać się w praktyce, jak to wygląda.

Po jakimś czasie prawdopodobnie zrezygnuję z opisywania mechaniki w celu przyśpieszenia tworzenia opowieści.

Zapraszam do lektury.

Comments

Xarilion

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.